Ängelholmsvägen 28, 269 31 Båstad 

Advokatbyrån L. Nilsson AB

Hantverk, engagemang och tillgänglighet

Välkommen!

Advokatbyrån L. Nilsson AB är en affärsjuridisk byrå där närvaro och engagemang förenas med passionen för juridiken, företagandet och människorna bakom. Byrån har inriktning mot entreprenadrätt, arbetsrätt och tvistlösning, men verksamheten omfattar även allmän affärsjuridisk rådgivning.

Verksamhetsområden

Affärsjuridik – arbetsrätt – kommersiell avtalsrätt

Byrån är behjälplig med rådgivning i alla de juridiska frågor som uppkommer i verksamheten.

Ni kan t.ex. få hjälp att upprätta aktieägaravtal, granska avtal med beställare/kunder, leverantörer, konsulter eller samarbetspartners. Byrån kan också vara rådgivande i olika situationer som berör anställningen – från avtalsslutet, till frågor om arbetsledningsrätten och svåra uppsägningar, eller i förhandlingssituationer med facket.

Entreprenadrätt

Entreprenadrätten utgör byråns huvudsakliga verksamhet och rådgivningen omfattar alla de frågor som präglar byggjuridiken och de olika standardavtalen – såväl på planeringsstadiet som under utförandet och garanti- och ansvarstiden.

Det kan exempelvis röra sig om frågor som rör anbud och upphandling, förslag till entreprenaduppgörelse, ÄTA-arbeten och tidspåverkan, kostnadsförändringar eller tvister vid rättegång eller i skiljeförfarande.

Tvistlösning och medling

Skulle tvist uppstå, företräder byrån dig eller ditt företag, såväl vid förhandling mellan parterna, som i domstol och skiljenämnd, och är behjälplig med att söka rättsskydd.

Advokat Louise Nilsson åtar sig även uppdrag som opartisk medlare i dispositiva tvistemål, samt skiljemannauppdrag.

Utbildning

Byrån anlitas regelbundet för att hålla utbildningar. Välkommen att ta kontakt för förfrågningar ang. internutbildning, seminarier och föreläsningar.

Byrån tillhandahåller även grundkurser inom entreprenadrätten och arbetsrätten enligt nedan – hör av dig för uppgift om plats och kostnad per medarbetare m.m.

Entreprenadjuridik, grundkurs

1. Båstad

2. Ängelholm

3. Helsingborg

”Nya” LAS

1. Båstad

2. Helsingborg

Om

Louise Nilsson

Advokat

Louise har mångårig erfarenhet av allmän affärsjuridisk rådgivning och kommersiell tvistlösning i domstol och skiljeförfarande. Louise har därutöver bland annat arbetat som universitetsadjunkt med inriktning på arbetsrätt inom undervisning och forskarkurser, samt undervisat i bl.a. entreprenadrätt och kontraktsrätt. Även som advokat är Louise fortsatt flitigt anlitad som föreläsare, både för företag och högskola, och håller även regelbundet utbildningar i byråns regi.

Arbetslivserfarenhet och utbildning

2022 Advokatbyrån L. Nilsson AB, advokat
2017-2022 Oscarson Advokatbyrå AB, advokat
2008-2017 Högskolan i Halmstad, universitetsadjunkt i juridik, inriktning arbetsrätt
2005-2008 Lunds tingsrätt och Halmstad tingsrätt, tingsnotarie
2004-2005 Advokatgruppen i Lund AB, biträdande jurist
2004 Jur.kand (Lunds universitet)

 

Kontakt & information

Kontakt

Telefon:

070 661 70 77

E-post:

louise@advokatln.se

Adress:

Ängelholmsvägen 28, 269 31 Båstad

LinkedIn

Uppgifter

Organisationsnummer: 559381-7090

Bankgiro: 5869-2955

Klientmedel bankgironummer: 5873-0540

Konsumenttvistnämnd

I januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en konsumenttvistnämnd. Denna kan pröva tvister mellan konsument och advokat/advokatbyrå angående tjänst som advokaten/advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten, förutsatt att klienten först har kontaktat advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Mer information finns på:

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden